Aanvragen subsidie

Aanvragen voor subsidies die passen binnen het doel van de stichting en uitsluitend bedoeld zijn voor kamermuziekprojecten, kunnen per e-mail worden ingediend bij het secretariaat van de stichting t.a.v. mevrouw R. Mourits-Gill.

Een aanvraag wordt slechts in behandeling genomen indien deze voorzien is van een gedetailleerde beschrijving van het evenement waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, een begroting van de kosten alsmede een dekkingsplan. Indien ook subsidie is aangevraagd bij andere instellingen dient de status daarvan duidelijk te blijken uit het dekkingsplan. Eventuele wijzigingen in het evenement, de kosten of het dekkingsplan die optreden nadat een aanvraag is ingediend, dienen steeds onverwijld schriftelijk aan het secretariaat van de stichting te worden gemeld.

Het bestuur van Stichting Aerarium Sanctius besluit in principe eenmaal per jaar over de bij de stichting ingediende aanvragen. Aanvragen voor subsidies voor het komende culturele seizoen (van 1 september tot en met 30 augustus) dienen vóór 1 juni door de stichting te zijn ontvangen.

___________________________________________________________________________

Hieronder het logo van Aerarium Sanctius, wanneer u dit nodig heeft om op uw publicaties te vermelden. (Klik hier voor een logo van hogere resolutie.)