Over Aerarium Sanctius

De stichting Aerarium Sanctius is in 1922 opgericht door de heer Leon Jacobson, die bij testament de stichting in het leven heeft geroepen en deze tot enig erfgenaam heeft benoemd.

De stichting (ANBI, KvK-nummer 41126836, RSIN 8087.80.529) heeft als doel het verlenen van geldelijke steun aan kamermuziekverenigingen in Rotterdam. Klik hier voor het actuele beleidsplan van de stichting en klik hier voor de staat van baten en lasten. Onze privacyverklaring vindt u hier.

Het bestuur van de stichting bestaat op dit moment uit de volgende personen:
– Mevrouw J. Slokkers-van den Berg (voorzitter)
– De heer P. van ’t Hof (penningmeester)
– De heer J. A. Terstegge (secretaris)